MALAWI CIKLIDER
Malawi Ciklider

     Protomelas Taeniolatus Red Empress / Hinderi


   Storlek    15 16 cm    pH    7,4 - 8,0
   Akvarie Volym    400 liter    Akvarie Storlek    150 cm
   Temperatur    23°C - 27°C    Fångstplatser    Namalanje och Boadzulu Island
   Utbredning    Finns i olika färgvarianter runt om Malawisjön
   Typlokal    Malawisjöns Södra del

   Naturlig Biotorp
   De lever på ca 10 meters djup i de sedimentfria Klippbiotopen.
   Föda
   De livnär sig på de ryggradslösa djuren i naturen som kommer från Algmattan på klipporna där den lever. Vi matar våra med Nls (New Life Spectrum), Räkmix, artemia och Mysis.
  Könsskillnad
   Lättast att se könsskillnaderna på hane och hona är att vända på fisken och kolla på könsöppningarna, eftersom icke dominanta hanar färgar precis som honorna.
   Beteende och Lek
   I Sjön så är Hanarna Revir hävande och försöker locka till sig honorna. När honorna väl tuggar så försöker de söka skydd i klipporna.
   Akvariemiljö
   Akvariet skall vara på minst 400 liter och Hanarna tar gärna små revir så som grottor, så det är bra om det finns mycket grottor och gömställen för honorna.
   Allmänt
   En väldigt vacker och snäll Malawi ciklid som kan vara ganska tuff mot artfrender.

   Lager Status    Eskilstuna Malawi Hobby    Pris    Kontakta Oss

*Eskilstuna Malawi Hobby medlemmar på Facebook gruppen får rabatt för bättre pris.

Eskilstuna Malawi Hobby | Eddaväggen 9D, 633 53 Eskilstuna | Mobil/Tele: 0704-19 65 72 | ©2016 Design by Melih

http://www.aquastockholm.se/